top of page

Tema

Mange organisasjoner har behov for endring, men er usikre på hvordan planlegge og gjennomføre prosessen. Har du spørsmål lignende de under?

IMG_4827.jpeg

01

Organisering og organisasjons-gjennomganger

Vi ønsker å endre organisasjonen. Hvilke analyser bør gjøres, hvem bør delta og hvordan planlegger vi prosessen?

                   alternativt

Vi ønsker ikke en organisasjonsendring, men vi ønsker forbedre prosessene våre og vurdere en noe annen oppgavefordeling og delegering av myndighet. Hvor starter vi?

02

Eierstyring, selskapsetablering og interkommunalt samarbeid

Hvordan kan vi sikre god styring av selskapene og samarbeidene våre?

Hvilke oppgaver bør vi samarbeide med andre om å løse? 

Bør vi skille ut oppgaver og eventuelt etablere et selskap?

Kan vi som interkommunalt samarbeid / selskap oppnå mer ved å organisere oss annerledes enn i dag?

Snø grått.jpg
Bro.jpg

03

Styring og internkontroll

Hva er god kommunal styring og internkontroll?

Hvilke dokumenter må vi ha, og hvordan bør forholdet være mellom styringsdokumentene?

Hvordan bør vi organisere styringen og arbeidet med internkontroll?

04

Planprosesser

Vi skal lage ny økonomiplan/ kommuneplan/ klimaplan, og er usikre på hvordan vi rigger en god planprosess.

Hvordan kan vi sikre god medvirkning fra viktige aktører samtidig som vi opprettholder gjennomføringskraften i prosessen?

Bilde fjell og solnedgang.jpg
bottom of page