top of page
Untitled

Tjenester som tilbys

 

Komsult tilbyr rådgivning og prosjektledelse til kommunal sektor og andre organisasjoner med sammensatte samfunnsoppdrag. Følgende tema er særskilt aktuelle:

  • organisering og organisasjonsgjennomgang

  • eierstyring, selskapsetablering og interkommunalt samarbeid 

  • styring og internkontroll

  • planprosesser (ikke arealplanlegging)

  • prosjektledelse og prosjektorganisering

Telefon

40065290

Epost

bottom of page